Pravidelná shromáždění ve Štramberku

Bohoslužby: neděle 9.00, ve Sborovém domě

Nedělní škola pro děti: neděle 9.00, ve Sborovém domě

Biblická hodina: každý čtvrtek 15:30, ve Sborovém domě 

Frenštát p. R.

Bohoslužby: neděle (1.,3.,5. v měsíci), 7.15 v Orlovně na ulici Vodní, 435

Různé on-line bohoslužby lze sledovat na internetu, více např. na: https://www.e-cirkev.cz/