Pravidelná shromáždění

Štramberk
Bohoslužby: neděle 9.00, ve Sborovém domě

Nedělní škola pro děti: neděle 9.00, ve Sborovém domě

Biblická hodina: středa 16.30, ve Sborovém domě

Konfirmační příprava: pátek - dvakrát za měsíc 15:00 - 16:30 hod

Frenštát p. R.

Bohoslužby: neděle (1.,3.,5. v měsíci), 7.15 v Orlovně na ulici Vodní, 435