O nás

Křesťanská církev

ČCE je společenstvím křesťanů, tedy těch, kdo věří v Boha, kterého poznáváme v příbězích lidu Izraele a v příběhu Ježíše z Nazareta. Věříme, že tomuto společenství vládne vzkříšený Kristus. On je svým slovem a mocí Božího Ducha utváří, orientuje a nese.

Evangelická církev

Od nejranějších dob žila křesťanská církev v různých společenstvích Kristových vyznavačů a o svou identitu musela opakovaně zápasit. Vnější jednotu křesťanstva se v těchto zápasech nepodařilo zachovat, takže v současné době žijí křesťané rozděleni v různých církvích, odlišných v učení, v podobě bohoslužby i ve správním uspořádání.

Větev evangelických církví, mezi něž se ČCE počítá, vzešla z reformace, obnovného církevního hnutí v 16. století. Reformace zdůraznila, že život jednotlivých křesťanů i církevního společenství je důsledkem Božího oslovení, které je osvobodivým a povzbudivým ujištěním o Boží lásce – evangeliem.

 

Štramberský sbor

Jsme nepříliš početné společenství křesťanů (při bohoslužbách nás bývá mezi 25 - 35), scházíme se k nedělním a svátečním bohoslužbám, k biblickým hodinám, modlitebním setkáním, věnujeme se dětem a mládeži.

Navazujeme na tradice našich předků ve víře. Náš sborový dům je z roku 1904. To ještě sbor patřil k Hodslavicím. Samostatným sborem jsme od roku 1956.

Chceme být otevřené společenství, kde rádi uvítáme každého, kdo hledá nebo chce sdílet víru. Chceme být pravdiví k sobě i ke svému okolí. Jak se nám to daří, posoudí nejlépe Bůh sám.