Pozvánka Mistr Jan Hus

Sbor ČCE ve Štramberku, Vás srdečně zve na vzpomínkové setkání při příležitosti výročí smrti Mistra Jana Husa. Jeho život a dílo připomene Mgr. Ladislav Cviček. Tato akce se uskuteční v sobotu 6. 7. 2019 v 18:30 hod na zahradě Sboru ČCE, Zauličí 473 ve Štramberku. V případě nepříznivého počasí v modlitebně sboru. 

                                                                                                                                       Josef Vašek, kurátor sboru