Pozvánka

Sbor ČCE ve Štramberku, Vás srdečně zve na vzpomínkové setkání k připomenutí památky Mistra Jana Husa. Jeho život a dílo připomene Mgr. Petra Hrušková, farářka Československé církve husitské. Tato akce se uskuteční v sobotu 6. 7. 2024 v 18:30 hod na farní zahradě sboru ČCE. V případě nepříznivého počasí bude akce ve vnitřních prostorech modlitebny.

Lenka Křístková, kurátorka sboru