ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ VE ŠTRAMBERKU

Vítejte na stránkách našeho sboru!

To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, 

který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu

1.Timoteovi 2,3-4