To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, 
který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 
1.Timoteovi 2,3-4