Zpravodaj

Vyšel vánoční Sborový zpravodaj. (Viz příslušná záložka)