Ukončení služby faráře Františka Hrušky

Od 1. srpna 2018 odchází František Hruška do kaplanské služby v Armádě České republiky.

Administrátorem sboru se stal Pavel Prejda, farář v Novém Jičíně.

Telefon a e-mail na administrátora: 

731 664 545    

pavelprejda@seznam.cz