Kázání

 

Jeremjáš 23,1-8; 1. adventní; Hle, přicházejí dny; Jr23-01nn.doc (72192)

Marek 11,1-11; Květná; Hospodin si používá i osly; Mk11-01nnFŠ W.doc (57344)

Numeri 21,4-9; 5.postní, Reptání - ohniví hadi; Nu21-04nn W.doc (54784)

Židům 4,14-16; 1. postní; Velekněz, který má soucit; Žd04-14nn W.doc (58880)

Římanům 15,7; Heslo pro ČCE; Proto přijímejte jeden druhého, ...; Ř15-07 W.doc (55296)

Žalm 25,4; Heslo pro sbor;  Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, ...; Ž025-04 W.doc (58880)

Skutky 2,22-36; Neděle vzkříšení; Jistota víry ve vzkříšení – kde se vzala?; Sk02-22nn W.doc (58,5 kB)

2 Korintským 5,19-21; Velký pátek; Zachráněni, ale zachránce zemřel; 2K05-19nn W.doc (55 kB)