Každým rokem pořáme Noc kostelů.  Obsahuje bohatý program - pro děti, přednášky, hudba, čtení písma, .... Vstup zdarma.

Letos se bude noc kostelů konat 9. června 2017 u nás v motlitebně popř. na zahradě. Program připravujeme.

Viz také: www.nockostelu.cz/